V Spoločnosti Detskej Onkológie Košice neustále pracujeme na zlepšovaní pracovných podmienok lekárov a zvyšovaní komfortu pacientov  Oddelenia Detskej Onkológie a Hematológie v Košiciach :)

V týchto dňoch pracujeme na rekonštrukciirozšírovaní priestorov oddelenia 🎉

💡 Oddelenie Detskej Onkológie a Hematológie v Košiciach poskytuje pomoc pre obrovskú spádovú oblasť východného Slovenska, preto je dôležité, aby sme držali krok s narastajúcimi nárokmi a zvyšovali štandardy liečby našich onkologických pacientov.

Robíme hrubé úpravy lôžkovej časti a komunikačných priestorov oddelenia

Oddeľujeme administratívne priestory pre ochranu údajov pacientov v rámci GDPR

Budujeme vstupný filter pre pacientov

Budujeme novú prípravovňu liekov

Budujeme novú zákrokovú miestnosť

Budujeme nový klimatizovaný sklad liekov

Dopĺňame klimatizácie do pracovne primára a dennej miestnosti sestier

Budujeme novú čajovú kuchynku určenú na stravovanie pacientov

Rozširujeme priúzke zárubne na medzi priestormi oddelenia

Osadzujeme nové zábradlia a opravujeme strešnú konštrukciu na terase v parku nemocnice

Robíme drobné opravy a korekcie, ktorých potreba vyplýva z priebehu rekonštrukcie

Kompletne rekonštruujeme herňu pre našich malých pacientov

Meníme žalúzie a sieťky proti hmyzu na oknách oddelenia aj ambulantnej časti

Budujeme a vybavujeme novú onkologickú ambulanciu v priestoroch DFN

Budujeme a vybavujeme čakáreň pre novú onkologickú ambulanciu

Celé oddelenie zariaďujeme novým nábytkom

Náklady pokrývame výhradne zo zdrojov našej Spoločnosti, ktoré pozostávajú z finančných darov našich sponzorov a dobrovoľníkov. 💪

Bankové spojenie pre finančné príspevky.
IBANSK4402000000005218946512