AKO DAROVAŤ 2% Z DANE
DETSKEJ ONKOLÓGII

Trvá to 3 minúty :o)

Som zamestnanec

 1. Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň.
 2. Požiadajte zamestnávateľa o vyplnenie priloženého Potvrdenia o zaplatení dane.
 3. Potom vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 %.
 4. Doručte obidve tlačivá (z bodu 2. a 3.) daňovému úradu – osobne alebo poštou. V prípade poslania poštou platí dátum z pečiatky na obálke.
Vyhlásenie Potvrdenie

Daňové priznanie si podávam sám

 1. Vyplňte online tlačivo typu A (príjmy zo zamestnania a dohôd) alebo tlačivo typu B (živnostníci). Súčasťou tlačiva je aj oddiel Vyhlásenie o poukázaní 2%. Pri tlačive typu A je to oddiel VIII. na strane 5, pri tlačive typu B je to oddiel XII. na strane 11. Vyplňte do tohto oddielu nasledovné údaje:

  IČO: 35520973
  Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
  Obchodné meno (názov): Spoločnosť detskej onkológie Košice
  Sídlo: Oddelenie detskej onkológie a hematológie, DFN Košice, Tr.SNP 1, 04001 Košice-Západ, Slovenská republika
Daňové priznanie typu A Daňové priznanie typu B

Som právnická osoba

 1. Ako právnická osoba máte povinnosť podávať tlačivá elektronicky. Súčasťou tlačiva daňového priznania je aj VI. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Do tejto časti vyplňte tieto údaje:

  IČO: 35520973
  Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
  Obchodné meno (názov): Spoločnosť detskej onkológie Košice
  Sídlo: Oddelenie detskej onkológie a hematológie, DFN Košice, Tr.SNP 1, 04001 Košice-Západ, Slovenská republika