AKO DAROVAŤ 2% Z DANE
DETSKEJ ONKOLÓGII

Trvá to 3 minúty :o)

Som zamestnanec

 1. Do 15. 2. 2020 požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň. Po tomto termíne ho pre vás už nemusí urobiť, no často je ochotný pripraviť ho aj neskôr.
 2. Požiadajte zamestnávateľa o vyplnenie priloženého Potvrdenia o zaplatení dane.
 3. Potom vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 %.
 4. Najneskôr do 30. marca 2020 doručte obidve tlačivá (z bodu 2. a 3.) daňovému úradu – osobne alebo poštou. V prípade poslania poštou platí dátum z pečiatky na obálke.
Stiahnuť dokumenty

Daňové priznanie si podávam sám

 1. Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie typu A (príjmy zo zamestnania a dohôd) alebo tlačivo typu B (živnostníci). Súčasťou tlačiva je aj oddiel Vyhlásenie o poukázaní 2 %. Pri tlačive typu A je to oddiel VIII. na strane 5, pri tlačive typu B je to oddiel XII. na strane 11. Vyplňte do tohto oddielu nasledovné údaje:

  IČO: 35520973
  Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
  Obchodné meno (názov): Spoločnosť detskej onkológie Košice
  Sídlo: Oddelenie detskej onkológie a hematológie, DFN Košice, Tr.SNP 1, 04001 Košice-Západ, Slovenská republika
 2. Do 31. marca 2020 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň. V prípade poslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke.
Daňové priznanie typu A Daňové priznanie typu B

Som právnická osoba

  Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie pre právnickú osobu. Súčasťou tlačiva je aj IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Do tejto časti vyplňte tieto údaje:

  IČO: 35520973
  Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
  Obchodné meno (názov): Spoločnosť detskej onkológie Košice
  Sídlo: Oddelenie detskej onkológie a hematológie, DFN Košice, Tr.SNP 1, 04001 Košice-Západ, Slovenská republika
 1. Do 31. marca 2020 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň.
Stiahnuť dokumenty